GİFED Girişimci İş Kadınları Federasyonu

KAİSDER ve AFİKAD İşbirliği Görüşmesi