GİFED Girişimci İş Kadınları Federasyonu

Türkiye'nin İlk Girişimci İş Kadınları Federasyonu

GİFED, Türkiye’nin ilk girişimci iş kadınları federasyonu olarak 2021 yılında İzmir’de kurulmuştur. “Ülkemiz, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacaktır” parolasıyla yola çıkan GİFED, kadının ekonomiye katılımını desteklemektedir. İş kadınları başta olmak üzere kadınların iş ve sosyal hayatta karşısına çıkan sorunların çözümü için daha güçlü ses çıkarmayı hedefleyen bir Anadolu kadın hareketidir.

Kadınlarla ilgili sorunlara ulusal ve uluslararası alanda çözüm üretmek üzere yola çıkmıştır. Güçlü politikalar üretmek, başarılı kadınları da görünür kılmak, siyasette, sivil toplumda, iş dünyasında tüm kadınların eşit bir biçimde yer almalarını sağlamak vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de bulunan girişimci ve iş kadınları derneklerini bir araya toplayarak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmektedir. Üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirerek, Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler ve projeler üretip bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmaktadır. Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla iş birliklerini geliştirerek başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan uluslararası organizasyonlar, fuarlar, dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişi ve faaliyetlerde bulunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversite ve İş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişim faaliyetlerine katkıda bulunup ulusal ve uluslararası projeler yürütmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.