GİFED Girişimci İş Kadınları Federasyonu

Komisyonlar

Üyelik &
Networking

Girişimcilik &
Eğitim

Uluslararası
İlişkiler

Kamu & Özel
Sektörle İlişkiler

Sosyal Politikalar,
Küresel Eğilimler

Melek Yatırımcılar &
Start-Up