GİFED Girişimci İş Kadınları Federasyonu

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (KOİDER), KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali