GİFED Girişimci İş Kadınları Federasyonu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü