GİFED Girişimci İş Kadınları Federasyonu

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Stratejik Planlama Çalıştayı